Petr Čolas

Petr stojí za propojením zakladatelů Ukradené divočiny. Problematice přírody a její ochrany se v nejrůznějších souvislostech věnuje celý život. Od roku 1990 pracuje v Zoo Ostrava na nejrůznějších pozicích, v roce 2004 se stal jejím ředitelem. Pod jeho vedením se ostravská zoo transformovala a vyvinula ve významnou ochranářskou instituci působící doma i ve světě. Petr je propagátorem jednotné chovatelské a ochranářské strategie moderních zoologických zahrad, jejichž filozofií je ochrana druhů nejen ex situ, ale zejména in situ, tedy v místě přirozeného výskytu druhů.


"My lidé jsme toho už zničili a vyhubili tolik, že jakákoli ztráta dalšího živočišného nebo rostlinného druhu nás posunuje ke zhroucení celých ekosystémů. Každý z nás je na světě jen na krátké návštěvě. Měl by proto v čase, který je mu dán a o kterém nevíme, jak dlouho bude trvat, nehromadit jen pomíjivé zemské statky. Měl by se raději pokusit udělat vše proto, aby těm, co přijdou po něm, předal Zemi alespoň v takovém stavu, v jakém ji převzal od svých předchůdců. Anebo ještě lépe, ve stavu lepším."


"Spojit svůj život s pokusem o snížení katastrofálních dopadů současného ilegálního obchodu se zvířaty vyžaduje velkou dávku donkichotství a entuziasmu. I když má člověk až příliš často pocit úplného zmaru a beznaděje, neznamená to, že může na toto snažení rezignovat."