PAVLA ŘÍHOVÁ

Pavla je zooložka, která se už 24 let zabývá bojem proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy a to nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni. Vede oddělení CITES České inspekce životního prostředí, je členem expertní skupiny Interpolu pro wildlife crime a také soudním znalcem v oboru ochrana přírody. Pracuje na případech pašeráků, překupníků i organizovaných skupin, snaží se najít jejich zdroje a kanály, kudy je zboží převáženo, zabavit kontraband… Profesionální zkušenosti Pavly tvoří základní kámen celé Ukradené divočiny.


"Je to jako boj s chobotnicí. Useknete jedno chapadlo a objeví se další. Někdy má člověk absolutní pocit bezmoci a vzteku, ale musíme se snažit s tím bojovat, nemůžeme si dovolit selhat…"


"Obchod s wildlife není o lásce ke zvířatům, je o penězích."