Kateřina Holubová

Kateřina je aktivní ochránkyní deštných pralesů a zvířat. V rámci Koalice proti palmovému oleji se zapojuje do osvětové kampaně a boje proti důsledkům neudržitelného rozšiřování plantáží palmy olejné nejen v jihovýchodní Asii. Kateřina je překladatelka a korektorka textů Ukradené divočiny a záchranného programu The Kukang Rescue Program, kde rovněž působí jako tisková mluvčí.


"Silnější mají chránit slabší. Proto by lidé jako údajně nejvyspělejší druh schopný soucitu měli mít morální povinnost chránit tvory, kteří se proti lidské inteligenci, zbraním, technice a především motivacím odporujícím zákonům přírody – ilegálnímu obchodu - sami bránit nedovedou. Já tuto zodpovědnost za zvířata cítím, a jsem proto odhodlaná udělat vše, co je v mých silách!"


"Ilegální obchod se zvířaty je globální zločin, kterým si pod sebou lidstvo soustavně podřezává už tak značně nalomenou větev."