Johana Rotterová

Johana má na starosti, aby se o problémech ilegálního obchodu se zvířaty a Ukradené divočině dozvědělo co nejvíce lidí. K praktické ochraně zvířat ji přivedl vědecký výzkum na Univerzitě Karlově v Praze. Johana je také předsedkyní neziskové organizace The Kukang Rescue Program.