DOMINIKA FORMANOVÁ

Dominika je zooložka a se zvířaty pracuje celý život. Nejprve jako vědecký pracovník, potom jako kurátor v zoologické zahradě. V posledních letech se jako inspektor České inspekce životního prostředí angažuje v boji proti nelegálnímu obchodu s chráněnými druhy živočichů i rostlin.


"Když se v roce 1964 napouštěla Afobacká přehrada na řece Surinam a tisícům zvířat v zaplavovaném deštném pralese hrozilo utonutí, rozesílal tajemník Společnosti pro ochranu zvířat v Surinamu dopis s urgentní prosbou o pomoc, který končil větou: „Času je málo a voda stoupá.“ Operace Gwamba pak byla ve své době pro zvířata největší záchrannou akcí… Ilegální obchod s wildlife dnes ohrožuje tisíce druhů. Pro mnohé z nich je situace kritická. Boj proti mezinárodnímu organizovanému zločinu jde jen těžko srovnávat s bojem proti stoupající vodě v jednom údolí. Přesto se i dnes musíme aspoň pokusit zachránit, co se dá…"


"Času je málo a voda stoupá."